1_سوتین:

سوتین یک پوشاک زیری است که برای حمایت و شکل دهی به سینه زنان استفاده می‌شود.سوتین دارای دو کاسه است که سینه‌ها را محاط می‌کند و بند ها یا بندانه‌ها برای بستن سوتین در پشت قرار می‌گیرند. سوتین علاوه بر حمایت از سینه ها می‌تواند شکل ظاهری سینه ها را تغییر دهد و زیر لباس قابل پنهان کردن است.

2_کرست:

کرست یا کمربند تنگ کننده،یک لباس سنتی است که در گذشته برای تنگ کردن و تغییر شکل تن و جلوگیری از هم شدن تنه زنان استفاده میشد.کرست عمدتاً شامل قسمت‌هایی است که بر روی کمر قرار می‌گیرد و با استفاده از بندها یا شانه بندها در جلو بسته می‌شود. هدف اصلی کرست شکل دادن به وسط بدن و تنگ کردن کمر است.با ایجاد فشار به کمر و تنگ کردن آن، کرست می‌تواند جمع شدن کمر را تسهیل کند و فرمی جذاب و ایده آل به وسط بدن ببخشد.اما در زمان مدرن،کرست به شدت کاهش یافته است و تمرکز بیشتری به راحتی و آزادی حرکت در پوشاک زیر امروزی قرار دارد.

بنابراین،اصلی ترین تفاوت بین سوتین و کرست در استفاده عملکرد و هدف استفاده آنهاست سوتین برای حمایت و شکل دهی به سینه ها استفاده می‌شود،در حالی که کرست برای تنگ کردن کمر و شکل دادن به وسط بدن به کار می‌رود.

به طور کلی سوتین و کرست دو نوع لباس زیر هستند که برای زنان استفاده می‌شوند اما دارای تفاوت‌های مهمی در طراحی عملکرد و هدف استفاده هستند.